საქართველოში და მსოფლიოს სხვა ქვეყნებში ძალზედ დიდი ყურადღება ექცევა უშვილობის პრობლემას. ყოველწლიურად იმატებს უშვილო წყვიების რაოდენობა, რომლებსაც სამწუხაროდ სჭირდებათ სუროგატი დედის და კვერცხუჯრედის, ასევე სპერმის დონორის დახმარება. ამისთვის ისინი მიმართავენ სპეციალიზირებულ კლინიკებს.

საქართველოს სამედიცინო კომპანია ქართველ და უცხოელ პაციენტებს სთავაზობს მათთვის მორგებულ პირობებს სუროგაციისა და დონაციის პრიგრამაში. თავად შეურჩევს როგორც სუროგატ დედას, ასევე კვერცხუჯრედის დონორს. დაეხმარება კლინიკასთან ურთიერთობაში, მოაგვარებს ყოველგვარ იურიდიულ საკითხებს, ბავშვის დაბადების შემდეგ, დაბადების მოწმობის აღებას და საელჩოსთვის მოსაკრებელი საბუთების შეგროვების ორგანიზებას.