• ინ ვიტრო განაყოფიერებისა და რეპროდუქციული ჯანმრთელობის კლინიკა
  • რეპროარტი - რეპროდუქციული მედიცინის ქართულ-ამერიკული ცენტრი
  • ზ. საბახტარაშვილის რეპროდუქციული კლინიკა
  • კლინიკა INNOVA
  • ჩაჩავას კლინიკა
  • ემბრიოტოქსი - თ. გაგნიძის კლინიკა
  • ი. ჟორდანიას სახ. ადამიანის რეპროდუქციის სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი